Mytnytsya Biomass Heat Station

Mytnytsya Biomass Heat Station

Production capacity 0.198 MW
Heated area 2,600 m2
Date started 01 December 2014
Biomass type Wood pellets, wood chips
Boilers Emtas (Turkey)
Location Mytnytsya, Kyiv region
Clients Mytnytsya school
2015/14 Gcal produced 162.1